Recente berichten

Zecc en Lindeloof ontwerpen woonblok bij oude scheepswerf Krimpen aan den IJssel

 mei 2022

Een stuk uit de beoordelingsbrief:

De algehele aanbieding van De Langen & van den Berg sluit naadloos aan op het verhaal van de werf en de uitvraag van de gemeente. Het is duidelijk dat de marktpartij goed heeft gekeken, gelezen en geluisterd.
Het plan kent een goede verbinding met het DNA van de plek. De historie van de werf is op alle niveaus in het ontwerp verwerkt. De materialisatie van de gevels is met oog voor de historie ge-kozen. Daar is het team heel creatief in geweest.
Er is een bijzondere mix aan gebouwdelen ontstaan die duidelijk verschillend zijn van elkaar.

De openbaarheid van het binnenterrein is een grote kwaliteit voor het plan. Doordat de binnen-tuin openbaar toegankelijk is wordt het aantrekkelijker om een rondje langs de IJssel te lopen. Daarmee beantwoorden ze een belangrijk uitgangspunt van de Ontwikkelvisie.
Door het parkeerdek verder te verdiepen ontstaat er een grotere ruimte voor bergingen en par-keerplaatsen en past het gebouw beter op zijn plek. 

De kwaliteiten van het plan zit in de ruime plattegronden, prettige buitenruimtes. Overall is het een verleidelijk plan.
Tijdens de presentatie en dialoogrondes werd duidelijk dat het team goed aan elkaar gewaagd is, wat volgens de beoordelingscommissie positief stemt over de toekomstige samenwerking. De inbreng van een landschapsarchitect is een goede zet geweest en waarmee de kwaliteit van openbare ruimte naar een hoger niveau is getild. Hierdoor sluit het plan beter aan op de open-bare ruimte en is de openbare binnentuin een belangrijke kwaliteit geworden van het plan.

Opdrachtgever, ontwikkelaar: De Langen & Van den Berg

Architect: Zecc architecten, Jasper Smits

Landschapsarchitect: Lindeloof tuin- en landschapsarchitecten