Recente berichten

Tuin- en landschapsarchitect

Ing JOS VAN DE LINDELOOF bnt

Na zijn studie was Jos enige jaren werkzaam bij verschillende tuin- en landschapsarchitecten-bureaus. Hij was als ontwerper nauw betrokken bij de technische detaillering, materialisering en de realisatie van de plannen. In latere jaren werkte Jos bij de gemeente Delft en was hij op ontwerp- en civieltechnisch vlak betrokken bij o.a. stadsvernieuwingsprojecten en sportvelden. Sinds 1984 heeft Jos zijn eigen bureau, waarbij hij de drijvende kracht is van een hecht en divers team.

Jos is vanaf de visievorming bij alle projecten betrokken. Hij hecht bijzonder belang aan financiële onderbouwing, vanaf de planvorming tot en met de realisatie en het beheer. Hij is oplossingsgericht en stelt zich ten doel alle betrokken personen door het proces te leiden, te inspireren en te stimuleren. Mede door zijn nevenactiviteiten in het onderwijs en diverse andere organisaties (Arboretum Oudenbosch, Monumentencommissies, Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten etc.) blijft hij gedegen kennis, brede ervaring en vernieuwende inzichten ontwikkelen.

Tuin- en landschapsarchitect

Ing ELS BEEKHUIS – VAN DER WEIJDE

Els is verantwoordelijk voor het proces van visievorming tot het ontwerpen en uitwerken van tuin- en landschapsplannen. Zij zorgt voor een herkenbare en goed uitgewerkte visie, vanuit het idee dat een vanzelfsprekend resultaat ook de meeste betekenis oplevert voor de gebruikers. Een open, betekenisvolle dialoog gedurende het project genereert bij alle betrokkenen enthousiasme, en dus draagvlak. Op detailniveau zorgt Els er voor dat beplantingen met zorg zijn ontworpen en uitgewerkt.

Een bijzonder onderdeel vormen de tuinen voor kwetsbare doelgroepen (ouderen, mensen met een beperking en kinderen). De benodigde kennis hiervoor heeft Els opgedaan in samenwerking met deskundigen op het gebied van ouderenzorg en inzichten uit de neuro-psychologie. Zorgvuldigheid is van cruciaal belang, met name ten aanzien van veiligheid.

Technisch expert, systeem management

ERIC ERNST

Eric is technisch medewerker. Vanwege zijn ruimtelijk inzicht en grote materialenkennis is Eric gespecialiseerd in de gedetailleerde uitwerking van constructies en objecten. Hij verzorgt werktekeningen en begeleidt de uitvoering. Ook is hij systeembeheerder.

Civiel ingenieur, bestekken, technisch expert

MARIJN PINXTEREN Bsc

Marijn is verantwoordelijk voor de technische uitwerking van projecten en begeleiding van de uitvoering. Hij draagt zorg voor de werktekeningen met bijbehorende details, besteksbeschrijvingen en begrotingen in RAW-systematiek. Ook het opstellen van beheerplannen met bijbehorende werkpakketten en ramingen behoren tot zijn werkzaamheden. Daarnaast is hij bedreven in het opzetten van 3-d visualisaties met o.a. Sketch-up.

 

Beplantingsdeskundige en medewerker planuitwerking

Ing HENRIETTE VECHT

Henriette is betrokken bij de organisatie en het vooronderzoek van diverse projecten. Zij biedt een brede ondersteuning en doet het precisiewerk. Henriette zorgt voor de uitwerking van ontwerpen op verschillende schaalniveaus en maakt beplantingsplannen. Haar functie is dan ook niet alleen technisch, maar ook esthetisch van aard.

Ontwerper

Ing WOUTER VROOM

Wouter werkt vooral aan ontwerpen op een grotere schaal, zoals woonomgevingen, landgoederen en natuurspeelplaatsen. Zijn streven is projecten fraai vorm te geven zonder daarbij het praktische gebruik en het beheer uit het oog te verliezen. Door zijn werkervaring bij de gemeentelijke overheid is hij goed op de hoogte van procedures en besluitvorming in ambtelijke organisaties.

Grafische ondersteuning, visualisaties, medewerker planuitwerking

ERICA MEIJER

Erica zorgt ervoor dat de ontwerpen goed worden gepresenteerd. Zij combineert haar grafische talenten met haar vaardigheden met diverse computerprogramma’s zoals Adobe Creative Suite, waarbij alle aspecten van het ontwerp steeds op een unieke manier in beeld worden gebracht. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de website.

Technisch medewerker en 3D visualisaties

NICO VAN DER NOLL

Nico is werkzaam als technisch medewerker. Hij zorgt ervoor dat ontwerpen technisch uitgewerkt worden zodat deze maakbaar zijn in de praktijk. Het maken van werktekeningen en details horen hierbij. Naast het technische deel ondersteund hij met de visualisaties van projecten door middel van verschillende 3D-programma’s zoals Blender.