Recente berichten

Tuin- en landschapsarchitect

Ing JOS VAN DE LINDELOOF bnt

Na zijn studie was Jos enige jaren werkzaam bij verschillende tuin- en landschapsarchitecten-bureaus. Hij was als ontwerper nauw betrokken bij de technische detaillering, materialisering en de realisatie van de plannen. In latere jaren werkte Jos bij de gemeente Delft en was hij op ontwerp- en civieltechnisch vlak betrokken bij o.a. stadsvernieuwingsprojecten en sportvelden. Sinds 1984 heeft Jos zijn eigen bureau, waarbij hij de drijvende kracht is van een hecht en divers team.

Jos is vanaf de visievorming bij alle projecten betrokken. Hij hecht bijzonder belang aan financiële onderbouwing, vanaf de planvorming tot en met de realisatie en het beheer. Hij is oplossingsgericht en stelt zich ten doel alle betrokken personen door het proces te leiden, te inspireren en te stimuleren. Mede door zijn nevenactiviteiten in het onderwijs en diverse andere organisaties (Arboretum Oudenbosch, Monumentencommissies, Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten etc.) blijft hij gedegen kennis, brede ervaring en vernieuwende inzichten ontwikkelen.

Tuin- en landschapsarchitect

Els is verantwoordelijk voor het proces van visievorming tot het ontwerpen en uitwerken van tuin- en landschapsplannen. Zij zorgt voor een herkenbare en goed uitgewerkte visie, vanuit het idee dat een vanzelfsprekend resultaat ook de meeste betekenis oplevert voor de gebruikers. Een open, betekenisvolle dialoog gedurende het project genereert bij alle betrokkenen enthousiasme, en dus draagvlak. Op detailniveau zorgt Els er voor dat beplantingen met zorg zijn ontworpen en uitgewerkt.

Een bijzonder onderdeel vormen de tuinen voor kwetsbare doelgroepen (ouderen, mensen met een beperking en kinderen). De benodigde kennis hiervoor heeft Els opgedaan in samenwerking met deskundigen op het gebied van ouderenzorg en inzichten uit de neuro-psychologie. Zorgvuldigheid is van cruciaal belang, met name ten aanzien van veiligheid.

Beplantingsdeskundige en medewerker planuitwerking

Ing HENRIETTE VECHT

Henriette is betrokken bij de organisatie en het vooronderzoek van diverse projecten. Zij biedt een brede ondersteuning en doet het precisiewerk. Henriette zorgt voor de uitwerking van ontwerpen op verschillende schaalniveaus en maakt beplantingsplannen. Haar functie is dan ook niet alleen technisch, maar ook esthetisch van aard.

Technisch medewerker en 3D visualisaties

NICO VAN DER NOLL

Nico is werkzaam als technisch medewerker. Hij zorgt ervoor dat ontwerpen technisch uitgewerkt worden zodat deze maakbaar zijn in de praktijk. Het maken van werktekeningen en details horen hierbij. Naast het technische deel ondersteund hij met de visualisaties van projecten door middel van verschillende 3D-programma’s zoals Blender.