Recente berichten
locatie

Twello

Date

Realisatie juni 2017

CATEGORY
ERFGOED, ZORGOMGEVING
ABOUT
Zorglocatie en openbaar toegankelijk landgoed Het Nieuwe Wezeveld.

 

Karakteristiek voor het gebied rondom Twello is het grote aantal buitenplaatsen. Al vóór 1800 werden op de oeverwal tussen Twello en Voorst buitenplaatsen gesticht, vaak aan doorgaande wegen zoals de huidige Rijksstraatweg (N344). Rondom de huizen werden tuinen en parken aangelegd, en grote hoeveelheden bos. Kenmerkend voor dit landschap waren de relatief kleine blokvormige akkers omgeven door heggen en houtwallen. Deze oude bouwlanden, de enken, werden met heideplaggen en mest opgehoogd. Het merendeel van Het Wezeveld bestaat uit deze gronden.

 

Het Nieuwe Wezeveld is in 1869 gebouwd op verzoek van jonkvrouw Elisabeth de Kuyper, als toekomstige vrouw van baron Clemens van Hövell van Wezeveld en Westerflier, omdat zij het oude Wezeveld, in 1870 gesloopt, te afgelegen vond.
Het neoclassicistisch herenhuis met traptorentje stond centraal in een park met daarvoor een parkweide. Oorspronkelijk was het geheel gericht op het aanzicht vanaf de Rijksstraatweg. In 1944 werd deze weg naar het noorden toe verlegd, waardoor de opritsituatie veranderde. De oude laanstructuur en zichtlijnen groeiden dicht, de sieraanleg verdween. De oude moestuin is nog wel herkenbaar, met restanten van een tuinmuur en een bakstenen schuur.

 

In 1947 werd het landgoed verkocht aan een kloosterorde die in 1961 de Heilig Hartkapel liet bouwen. Het Nieuwe Wezeveld werd onder andere gebruikt als orthopedagogisch centrum en veranderde verschillende malen van eigenaar. Na tien jaar leegstand is het in 2017 na een grondige renovatie, verbouwing en uitbreiding in gebruik genomen door Martha Flora, als particuliere woon- en zorgvoorziening voor mensen met dementie.

 

Op de buitenplaats is de kenmerkende eenheid van nut (moestuin) en sier (bos en voorterrein) weer herkenbaar gemaakt, waarbij de oorspronkelijke parkaanleg in de trant van de landschapsstijl is gerespecteerd. De openheid van het voorterrein is terug gebracht, het landhuis fungeert weer als focuspunt. In de nieuwe parkweide is een ‘wadi’ gegraven, waar overtollig water in de grond kan zakken.

 

Zichtlijnen op het omringende landschap zijn hersteld, doorgeschoten beplanting is opgeruimd. Losse groepen vrijstaande bomen en rododendronpartijen zijn aangeplant, de onderbegroeiing in de bossen is op strategische plekken verrijkt met inheemse heesterbeplantingen en stinzenbollen. Voor de bewoners is een besloten tuin aangelegd.

 

In 2016 is aan de westzijde een boerderij met weiland aan het landgoed toegevoegd. Een samenhangend en afwisselend netwerk van wandelpaden maakt Het Nieuwe Wezeveld nu voor iedereen toegankelijk.