Recente berichten

Woonomgeving

De leefbaarheid van het stedelijk gebied wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van groene ruimte en een heldere boomstructuur. Naast parken leveren ook kleinere groenvoorzieningen en speelplekken hieraan een bijdrage. Beheersbaarheid van deze vaak kwetsbare voorzieningen is belangrijk. Ontwerp en groenbeheer moeten dan ook goed op elkaar afgestemd zijn. Om draagvlak te creëren is een goede en tijdige presentatie aan bewoners cruciaal.

 

Parken

De leefbaarheid van het stedelijk gebied wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezige openbare groene ruimten. De inrichting van de toekomstige parken zal gericht zijn op een intensief  gebruik door een multiculturele samenleving.Zo zal, naast de aandacht voor voldoende aanleg van nieuwe stadsparken, ook aandacht besteed moeten worden aan de her- en opwaardering van bestaande parken. De ontwerpen voor de parken leiden tot een goede dialoog tussen de aanliggende woonwijken en hun bewoners. Gezocht wordt naar een combinatie van recreatie en educatie. Bij het tot stand brengen van een duurzaam geheel komt de rol van de tuin- en landschapsarchitect als planologisch  regisseur naar voren. Het toekomstig beheer van de buitenruimte en het beoogde ruimtelijk beeld in de loop der tijd zijn belangrijke aspecten bij het ontwerpproces.