Recente berichten
locatie

Buren

opdrachtgever

Atriment bv Geldermalsen

Date

Ontwerpfase

CATEGORY
LANDGOEDEREN EN NATUURONTWIKKELING, ZORGOMGEVING
ABOUT

“Een landgoed met zorg”.

Zorglandgoed Assche Veld (circa 12 hectare) ligt in het buitengebied van de gemeente Buren. Ons bureau heeft een totaalvisie en beeldkwaliteit voor dit landgoed opgesteld. De gekozen landschappelijke inrichting draagt bij aan het versterken van de Ecologische Hoofdstructuur.

In het landschapsplan hebben wij het klassieke inrichtingselement van de ganzenvoet op moderne wijze vormgegeven. Lanen functioneren als zichtlijnen over het landgoed en de afwisseling van bospercelen en graslanden zorgt voor een spannend spel van massa en ruimte. Na een intensieve periode van plannen maken en deze afstemmen met tal van instanties en belanghebbenden ligt er nu een ontwerpbestemmingsplan. De volgende fase is het aanvragen van een rangschikking in het kader van de Natuurschoonwet (NSW).