Recente berichten
locatie

de gemeentegrens van Noord- en Zuid Holland

opdrachtgever

Gemeente Noordwijk en Gemeente Zandvoort

Date

2019

CATEGORY
RECREATIE
ABOUT

Noordvoort is een natuurontwikkelingsproject op het strand en duin nabij de gemeentegrens van Noordwijk en Zandvoort. Dit gebied heeft veel natuur- en landschappelijke waarden die versterkt en hersteld kunnen worden. Hierdoor wordt de beleving van de natuur voor zowel recreanten als bewoners vergroot. Het project Noordvoort bestaat uit twee fasen en is inmiddels opgeleverd.

Eerste Fase: Dynamische duin

De eerste fase is in 2013 afgerond. Er is een dynamische duin met het prachtige uitzichtpunt gerealiseerd dat bij uitstek geschikt om de invloed van bewegend zand dat zich naar het binnenland verplaatst te zien en te beleven. Typische vloedmerk-en zeereepsoorten komen terug, zoals biestarwegras, zeeraket, zeepostelein, blauwe zeedistel en zeewolfsmelk. En ook vogels als de strandplevier en de bontbekplevier vinden hier een broedplek of komen foerageren.

Tweede fase: natuurbeleving

Inmiddels is ook de tweede fase afgerond. Ons bureau heeft ook hiervoor het ontwerp gemaakt. 

Noordvoort laat zien hoe natuurbescherming, natuurbeleving en natuureducatie in goede harmonie kunnen samengaan; door onder andere het plaatsen van een zonering waarbij de strandbezoekers via een alternatieve route worden verleid hun weg via de duinen te vervolgen. Hierdoor wordt het strand vrijgemaakt voor dieren die van nature in het gebied thuishoren, zoals vogels en zeehonden. Langs deze struinroute is een tweede uitzichtpunt en een kleine ontmoetings-/uitrustplek met banken gerealiseerd. De drie ‘verleidingen’ zijn ook bereikbaar vanaf het fietspad dat achter de zeereep ligt.

De zonering en route is gemarkeerd met hergebruikte meerpalen. Informatiepanelen geven, naast het belang van een dergelijk strandreservaat, ook aan welke diersoorten te verwachten zijn.

Voor meer informatie kunt u onderstaande link aanklikken.Vroege vogelsWaternetNoordwijkZandvoortOmroep West