Meest recente berichten
locatie

nabij de gemeentegrens van Noordwijk en Zandvoort

opdrachtgever

Gemeente Noordwijk

Date

in aanleg

CATEGORY
RECREATIE
ABOUT

Noordvoort is een natuurontwikkelingsproject op het strand en duin nabij de gemeentegrens van Noordwijk en Zandvoort. Dit gebied heeft veel natuur- en landschappelijke waarden die versterkt en hersteld kunnen worden. Hierdoor wordt de beleving van de natuur voor zowel recreanten als bewoners vergroot. Het project Noordvoort bestaat uit twee fasen en heeft een geplande oplevering in voorjaar 2018.

Eerste Fase: Dynamische duin

De eerste fase is in 2013 afgerond. Er is een dynamische duin met het prachtige uitzichtpunt gerealiseerd dat bij uitstek geschikt om de invloed van bewegend zand dat zich naar het binnenland verplaatst te zien en te beleven. Typische vloedmerk-en zeereepsoorten komen terug, zoals biestarwegras, zeeraket, zeepostelein, blauwe zeedistel en zeewolfsmelk. En ook vogels als de strandplevier en de bontbekplevier vinden hier een broedplek of komen foerageren.

Tweede fase: natuurbeleving

Het project gaat nu een tweede fase in. Ons bureau heeft hiervoor het ontwerp gemaakt en we zijn nu bezig met de uitvoeringsvoorbereiding.

Noordvoort laat zien hoe natuurbescherming, natuurbeleving en natuureducatie in goede harmonie kunnen samengaan; door onder andere het plaatsen van een zonering waarbij de strandbezoekers via een alternatieve route worden verleid hun weg via de duinen te vervolgen. Hierdoor wordt het strand vrijgemaakt voor dieren die van nature in het gebied thuishoren, zoals vogels en zeehonden. Langs deze struinroute worden een tweede uitzichtpunt en een kleine ontmoetings-/uitrustplek met banken gerealiseerd. De drie ‘verleidingen’ worden ook bereikbaar vanaf het fietspad dat achter de zeereep ligt.

De zonering en route wordt gemarkeerd met hergebruikte meerpalen. Informatiepanelen geven, naast het belang van een dergelijk strandreservaat, ook aan welke diersoorten te verwachten zijn.

Het project bevind zich nu in het laatste stadium van de vergunningfase. Naar verwachting kan eind 2017 gestart worden met de uiteindelijke realisatie.