Recente berichten
locatie

Wassenaar, Scheveningen

Opdrachtgever

Dunea NV Zoetermeer

Date

Realisatie 1991 tot heden

CATEGORY
KANTOOROMGEVING, LANDGOEDEREN EN NATUURONTWIKKELING, RECREATIE, SPELEN EN SCHOLEN
ABOUT

Al meer dan 20 jaar is ons bureau betrokken bij het duingebied van Meijendel.  Dit natuurlijke duinlandschap ten noorden van Den Haag wordt beheerd door onze opdrachtgever DUNEA DUIN&WATER.

De combinatie van bescherming van het land en drinkwatervoorziening hebben ervoor gezorgd dat langs de kust een uniek natuurlandschap van stuifduinen in stand is gebleven. Dit landschap wordt zorgvuldig beheerd.

Door de ligging in het dichtstbevolkte deel van het land, is de recreatieve druk op dit gebied zeer groot.
In overleg met de omliggende steden wordt er zowel aan de instandhouding en inrichting van het gebied gewerkt, als ook aan het integreren van de veelheid van functies (zeewering, watervoorziening, natuur en recreatie). Als landschapsarchitecten werken wij in een team van civiele ingenieurs, ecologen en waterbeheerders.

In de loop der jaren hebben we aan diverse projecten in dit unieke duinlandschap gewerkt. Hieronder zijn er enkele beschreven:

Hertenkamp
Een voormalige bloembollenveld is teruggegeven aan de natuur. Allereerst werd de rijke toplaag afgegraven en afgevoerd. Vervolgens zijn er kreken gegraven om zo tot verschillen in vochthuishouding te komen. Hierna mocht de natuur zijn werk doen. Er is geen beplanting aangebracht, ook niets gezaaid. De natuurlijke processen van wind die het zand vormt en zaden vervoert hebben de Hertenkamp gemaakt tot wat het nu is: een natuurlijke, geleidelijke overgang tussen de duinenrijen en de achterland polders. Het project omvat 12 hectare en werd in 2000 voltooid.

Inrichting bedrijfslocatie pompstation Scheveningen

De productie-locatie inclusief een vervallen verzamelkom (open water inlaat) van ca. 6 ha is volledig heringericht. Het ontwerp is vooral gericht op het functioneren van de bedrijfslocatie passend in het duinlandschap.

Het project beslaat 6 hectare en is in 2008 afgerond.

Watertorenplein
Het entree-gebied van de bedrijfslocatie is ingericht als een ontvangst- en ontmoetingsgebied voor zowel de bezoekers van het bedrijf als recreanten. In samenwerking met de architecten van Tebodin werd een entree gebouw en informatiecentrum ontworpen.
Het project omvat 2 hectare en is in 2010 voltooid.