Recente berichten

Bestek

Tuin- en landschapsarchitectenbureau Jos van de Lindeloof werkt aan een veelheid van projecten in de (semi-) openbare ruimte.

Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, (zorg-) instellingen, het bedrijfsleven en particulieren.

Bij de meeste plannen zijn we van A to Z betrokken; we hebben dan ook alle kennis in huis om het gehele proces uit te voeren,

van de eerste gesprekken met betrokken partijen tot en met de oplevering van het werk.

Al in de ontwerpfase worden plannen kritisch bekeken t.a.v. technische- en financiële haalbaarheid en duurzaam beheer.

Dit zorgt voor een belangrijke kwaliteitsimpuls.
De vertaling van creatieve ideeën naar technische tekeningen voor uitvoering, het schrijven van het (RAW) bestek,

directiebegroting, de aanbesteding en directievoering wordt door ons zelf uitgevoerd.

Uiteraard kunnen we deze werkzaamheden ook voor ruimtelijke plannen van derden uitvoeren.

Denk daarbij aan de technische vertaling van een groot of klein ontwerp naar uitvoeringstekening, bestek of beheerplan.

beeld-bestekken

jvdl-fi-paginavoorbeeld-bestekbeplantingsplan