Recente berichten
Zorgomgeving

“Niet meer achter maar tussen de geraniums”. De huidige ontwikkelingen en inzichten over de huisvesting van ouderen verlangen een antwoord in de inrichting van de buitenruimte. Tuinen dienen goed toegankelijk en attractief te zijn voor de bewoners met hun diversiteit aan beperkingen. Door in het geval van nieuwbouw of renovatie in een vroeg stadium overleg te voeren met zowel vertegenwoordigers van de zorginstelling als de bouwkundig architect kunnen nieuwe inzichten op het gebied van bijvoorbeeld zorg vertaald worden in de verschijningsvorm en functionaliteit van de buitenruimte.