Recente berichten

Zonder dat je het zelf beseft, werk je al ruim 46 jaar en bestaat ons bureau al ongeveer 40 jaar.

Een mooie mijlpaal en een goed moment om een nieuwe blik op de toekomst te werpen.

Met het team kijken we terug op vele gerealiseerde projecten en kijken we samen vooruit naar een toekomst

waarin de groene buitenruimte een grote rol blijft spelen.

Vanaf het tweede kwartaal in 2024 zal ik mijn werkzaamheden op een andere manier gaan inzetten

Bureau Lindeloof zal namelijk in zijn huidige vorm ophouden te bestaan.

Gelukkig is dit niet het einde van het werk voor de vele projecten die wij hebben mogen realiseren

en die ook nog volop in ontwikkeling zijn.

Vol vertrouwen draag ik de nieuwe projecten, visie en expertise over aan

Tuin- en landschapsarchitect Els van der Weijde.

Ze gaat, na 25 jaar met mij te hebben samengewerkt, zelfstandig met haar eigen bureau verder,

samen met onze collega’s Henriette Vecht en Nico van der Noll.

Voor het civieltechnisch advies, het maken van bestekken, groenbeheerplannen en calculaties werken wij al langer samen met

Ruud Overes, Bureau Stad & Groen Wouw.

Onze collega Marijn Pinxteren zal, deels in Delft,

vanaf januari vanuit Stad & Groen nog steeds uw vertrouwde contactpersoon zijn.

Jos van de Lindeloof Tuin- en landschapsarchitect

blijft als onafhankelijk creatief adviseur en ontwerper actief en in die rol betrokken bij de

beide bureaus en hij onderhoudt de contacten bij de nu lopende projecten.

Wij zijn ontzettend dankbaar voor alle jaren die we met elkaar, maar ook met onze opdrachtgevers, architectenbureaus,

advies- en ingenieursbureaus, ontwikkelaars, corporaties, (semi) overheidsinstellingen en gemeenten,

aannemers en hoveniers hebben mogen samenwerken.

Wij willen u daar dan ook allemaal heel hartelijk voor bedanken.

De komende maanden zijn we als team druk bezig om een soepele overdracht te regelen.

Wouter Vroom, Erica Meijer en Eric Ernst zijn zich aan het oriënteren hoe zij op inspirerende wijze

hun kennis en ervaring op een andere werkplek zullen gaan inzetten.

In het nieuwe jaar, we denken aan een zonnige middag in mei,

organiseren we een feestelijke bijeenkomst om na 40 jaar

Lindeloof tuin- en landschapsarchitecten terug te blikken en vooruit te kijken.

Heel hartelijk dank voor alle mooie jaren en tot ziens!
Wij wensen u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

Jos van de Lindeloof, Els van der Weijde,

Henriette Vecht, Nico van der Noll, Eric Ernst, Erica Meijer, Marijn Pinxteren en Wouter Vroom.

2024

_

Het werkveld van Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitecten bestrijkt het brede vakgebied van de tuin- en landschapsarchitectuur. Er wordt gewerkt aan een grote diversiteit van projecten. Grootschaligheid betekent voor ons bureau advisering op het gebied van stedelijke en landschappelijke inpassingen en natuurontwikkelingsprojecten in het duingebied. Kleinschaligheid betekent voor ons het ontwerpen en zorgvuldig detailleren van de directe woonomgeving, parken en tuinen.

Ons team bestaat uit een aantal enthousiaste medewerkers met ieder zijn eigen specialisatie en kwaliteit. Er is een onderling ruime overlap van kennis. Projecten komen vaak tot stand in nauwe samenwerking met aanverwante vakdisciplines op het gebied van stedenbouw en architectuur. Uitdraging en bekendheid van het vakgebied wordt gestimuleerd door nevenactiviteiten in het onderwijs (Larenstein), beroeps verenigingen (NVTL) en diverse aanverwante instellingen (Arboretum Oudenbosch).