Meest recente berichten

Geopend:

Strandreservaat Noordvoort

meer informatie?

zie onze website en: Vroege vogels / Waternet / Noordwijk / Zandvoort / Omroep West 

 

Duincampus Meijendel

meer informatie?

 zie onze nieuwspagina en: Dunea / Duincampus / Kidsproof / NPHD

zomer 2019

Het werkveld van Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitecten bestrijkt het brede vakgebied van de tuin- en landschapsarchitectuur. Er wordt gewerkt aan een grote diversiteit van projecten. Grootschaligheid betekent voor ons bureau advisering op het gebied van stedelijke en landschappelijke inpassingen en natuurontwikkelingsprojecten in het duingebied. Kleinschaligheid betekent voor ons het ontwerpen en zorgvuldig detailleren van de directe woonomgeving, parken en tuinen.

Ons team bestaat uit een aantal enthousiaste medewerkers met ieder zijn eigen specialisatie en kwaliteit. Er is een onderling ruime overlap van kennis. Projecten komen vaak tot stand in nauwe samenwerking met aanverwante vakdisciplines op het gebied van stedenbouw en architectuur. Uitdraging en bekendheid van het vakgebied wordt gestimuleerd door nevenactiviteiten in het onderwijs (Larenstein), beroeps verenigingen (NVTL) en diverse aanverwante instellingen (Arboretum Oudenbosch).