Recente berichten
locatie

Delft

opdrachtgeveer

Gemeente Delft

Date

Realisatie 1998

CATEGORY
WOONOMGEVING / PARKEN
ABOUT

Rond 1880 gaf J.C. van Marken, stichter van de Delftse Gist & Spiritusfabriek, opdracht voor de aanleg van het Agnetapark.

Het hele park bestond uit een kolonie van arbeiderswoningen.

Tuinarchitect L.P. Zocher, die onder anderen samen met zijn vader het Amsterdamse Vondelpark en de Keukenhof ontwierp, kreeg de opdracht een ontwerp te maken voor de groenaanleg. Hij deed dat in de landschapsstijl. Kenmerkend voor deze stijl zijn zichtlijnen, glooiende gazons, vijvers en slingerende wegen en paden. Boomgroepen werden afgewisseld met solitaire bomen en heestergroepen.
Rond 1882 is het park aangelegd en zijn de bomen en heesters geplant.

Inmiddels verouderde het bomenbestand, werd steeds eenzijdiger en telde vele slechte bomen. Ook kwamen overal zaailingen van esdoorns, verouderde de heesterbeplanting, waren hagen verwijderd en was er van de glooiingen in de gazons na zoveel jaren weinig meer over.

Ons bureau kreeg midden jaren negentig in eerste de instantie de opdracht de beplantingskwalteiten te beoordelen. Al snel kwam men tot de conclusie dat er meer moest gebeuren dan groot onderhoud aan de oude beplanting. Voorjaar 1998 lag er een uitgebreid renovatie voorstel.
Door alle ontwikkelingen in en om het park was restauratie naar het oorspronkelijke plan niet realistisch. Voor ontwerpster Van der Weijde was dat het vertrekpunt voor het maken van het plan: `We leven nu eenmaal meer dan een eeuw na de aanleg en het bestaan van bijvoorbeeld auto’s kunnen we niet ontkennen. Die hebben ook een plekje nodig. We hebben de oude tekeningen bestudeerd en waar mogelijk oorspronkelijke lijnen of elementen teruggebracht.
Waar nieuwe paden zijn toegevoegd om de doorgaande route te herstellen, is gekozen voor een vormentaal die doorgaat op het oude ontwerp. Ook werden er nieuwe elementen toegevoegd, bijvoorbeeld het terras bij het restaurant. Dit is bewust zo vormgegeven dat het als het ware boven het oorspronkelijke plan zweeft.
De oude lijnen blijven zo intact.

(Kort samengevat uit Tuin & Landschap nr.19, 2000)

Download hier het volledige artikel.