Recente berichten

1301-fiSpelen

Speeltuinen worden ontworpen voor een specifieke doelgroep. Door de kinderen bij het ontwerpproces te betrekken, wordt een resultaat bereikt met een groot draagvlak. Door het ontwerp te baseren op een verhaal (thema) wordt de fantasie al op voorhand geprikkeld. Het creëren van een aanleiding om te spelen heeft een groter effect dan het plaatsen van toevallige speelobjecten. De ontwerper moet zich tijdens het ontwerpproces even kind voelen en zich in eerste instantie niet laten leiden door allerlei veiligheidsnormen en standaard speelobjecten.

Bij de planuitwerking is het wel van groot belang dat er aandacht besteed wordt aan het veiligheidsaspect. Het resultaat is een aantrekkelijk parkachtig geheel waar spelen en verblijven samengaan.