Recente berichten

 

<download pdf

Van binnen naar buiten belevingsfilmpje:

 

naar de vitale tuin

 

Els Beekhuis van der Weijde werkt vanuit het bureau mee aan het onderzoeksproject ‘de Vitale Tuin’. Voor het examen van  Tuin- en Landschapsarchitect heeft Els in 2019 een literatuur onderzoek gedaan naar wat een goede tuin in de gezondheidszorg oogpunt nodig heeft. Vanaf 2021 is ze vanuit deze expertise betrokken bij het onderzoek van Melanie van der Velde – van Buuringen MSc promovenda LUMC, psycholoog NIP, werkzaam bij Pieter van Foreest.

 

‘Wat is het effect van tuingebruik op kwaliteit van leven van mensen met dementie in het verpleeghuis? Een promotieonderzoek naar de meerwaarde van tuingebruik en de implementatie ervan in het dagelijks leven van mensen met dementie in het verpleeghuis. Het onderzoek is onderdeel van het creëren van een nieuw zorgconcept: Een manier van werken waarbij naar buiten gaan onderdeel is van je dagelijks werk. Het betekent dat alle bewoners die daar behoefte aan hebben op een persoonsgerichte manier dagelijks vrij naar buiten kunnen in een omgeving die passend is. Want elke keer wanneer je even buiten bent geweest, voel je je van binnen een stukje beter.

 

Het onderzoek heeft betrekking op de tuin van de Bieslandhof te Delft. Deze tuin is 20 jaar geleden, bij een uitbreiding van het gebouw door ons bureau opnieuw ingericht. De parkachtige tuin is geliefd bij bewoners en bezoekers. De toegankelijkheid is echter voor veel mensen een belemmering om er vaker in te verblijven.

 

Voor het onderzoek is in juni 2022 een voormeting gedaan. Hierna is er begonnen met de eerste stappen van een complexe interventie. Deze bestaat uit de fysieke, sociale en organisatorische omgeving. Voor de verandering van de fysieke omgeving is door Els een verbeterplan voor de tuin gemaakt, gebaseerd op een door haar gemaakte checklist. Ook is er een enquête gehouden  onder bewoners, vrijwilligers, bezoekers en medewerkers van De Bieslandhof.

De checklist is nog in ontwikkeling en zal zodra hij klaar is worden gepubliceerd.

 

De uitvoering van het verbeterplan wordt georganiseerd door bureau van de Lindeloof en uitgevoerd door de hovenier die de tuin al jaren onderhoudt en hem goed kent: hoveniersbedrijf van der Eijk, onderdeel van de Ginkelgroep.

 

Afgelopen week is de eerste actie uitgevoerd: de nieuwe bewoners van de tuin, twee schapen, komen helpen met het grasmaaien! Ze gaan de hele tuin door, elke twee weken verblijven ze op een ander stukje gras. Hurby schapenservice zorgt voor de schapen en levert alle expertise. Een enthousiaste groep medewerkers wordt door hen bijgeschoold als herder.