Recente berichten

De locatie met zijn structuur, geschiedenis en omgeving enerzijds en het toekomstige functioneren anderzijds zijn bepalend voor de nieuwe uitstraling. Het ontwerp is een reactie op het voorgaande en uit zich in een resultaat, waarbij de plek zich met een eigen nieuw of oorspronkelijk karakter voegt in een groter geheel. Door te kiezen voor de combinatie van behoud en versterking van het aanwezige en het aanbrengen van contrasterende elementen ontstaat een samenhangend geheel met een eigen identiteit.

 

Het proces loopt door van de eerste visie tot een zorgvuldige detaillering en uitwerking van het ontwerp. Tuin- en landschapsinrichting is in veel gevallen naast ontwerpen in traditionele zin planologisch regisseren. Het toekomstig beheer van de buitenruimte en het beoogde ruimtelijk beeld in de loop der tijd zijn belangrijke aspecten bij het ontwerpproces.