Meest recente berichten

Natuurontwikkeling Noordvoort

Persbericht Omgevingsdienst West-Holland:

Op donderdag 26 mei is een start gegeven aan de tweede fase van het project Noordvoort.

Noordvoort is een natuurontwikkelingsproject op het strand en duin nabij de gemeentegrens van Noordwijk en Zandvoort. Dit gebied heeft veel natuur- en landschappelijke waarden die versterkt en hersteld kunnen worden. Op deze manier wordt de beleving van de natuur door recreanten en bewoners vergroot. Het Noordvoort project bestaat uit twee fasen en heeft een geplande oplevering in medio 2017.

Eerste Fase: Dynamische duin

De eerste fase is in 2013 afgerond. Er is een dynamische duin met het prachtige uitzichtpunt gerealiseerd dat bij uitstek geschikt om de invloed van bewegend zand dat zich naar het binnenland verplaatst te zien en te beleven. Typische vloedmerk-en zeereepsoorten komen terug, zoals biestarwegras, zeeraket, zeepostelein, blauwe zeedistel en zeewolfsmelk. En ook vogels als de strandplevier en de bontbekplevier vinden hier een broedplek of komen foerageren.

Tweede fase: natuurbeleving

Het project gaat nu een tweede fase in. Noordvoort laat zien hoe natuurbescherming, natuurbeleving en natuureducatie in goede harmonie kunnen samengaan; door onder andere het plaatsen van een zonering waarbij de strandbezoekers via een pad worden verleid hun weg via de duinen te vervolgen. Hierdoor wordt het strand vrijgemaakt voor dieren die van nature in het gebied thuishoren, zoals vogels en zeehonden. Ook komt langs dit pad een tweede uitzichtpunt om de natuurbeleving nog groter te maken.

1457-groepsfoto-project-Noordvoort

 

 

 

 

 Foto – Joke van der Zanden-Molenaar

Op de foto vertegenwoordigers van de deelnemers aan het Noordvoort project; gemeente Noordwijk, gemeente Zandvoort, Waternet, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap v. Rijnland, en combinatie van Natuurverenigingen.